(Xinh xinh) - Nhiều người chọn biện pháp quan hệ trong ngày đèn đỏ để tránh mang thai. Liệu điều này có đúng không? Và có thật sự ổn khi quan hệ rong những ngày ấy? > Đã "lâm trận" sao phải nghĩ?