(Phim) - Cặp trai tài gái sắc này đã làm đám cưới theo phong tục truyền thống của người Trung Hoa.