GiadinhNet - Ngày 23/2 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), Bộ Y tế đã tổ chức hội nghị Triển khai nhiệm vụ Y tế năm 2012.