Quyết tâm vừa làm việc, vừa xem đó là một cơ hội để trang bị thêm “soft skill” cho bản thân, nhiều teen chọn cho mình những công việc rất độc đáo và đòi hỏi chuyên môn cao. Nhưng, được gì sau những công việc đó?