Ngày 28/12 tại thành phố Kon Tum, UBND tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình hành động vì trẻ em giai đoạn 2001-2010.