(Soha.vn) - Tết khởi đầu cho một năm mới nên cần sạch sẽ. Do đó, không chỉ kiêng kị tình dục mà còn phải kiêng kị cả sát sinh... Tuy nhiên, lại có quan niệm " phá trinh" để giải đen. Hay có người lại tiến hành - "một cuốc" hai năm ( vào đêm giao thừa...)