(ANTĐ) - Theo ông Nguyễn Việt Cường, Chánh Thanh tra Sở Y tế Hà Nội, hiện có tình trạng nhiều bác sĩ tự quảng cáo khám bệnh lưu động hoặc qua giới thiệu mà nhiều bệnh nhân gọi bác sĩ đến khám tại nhà theo yêu cầu.