QĐND - Từ ngày 21 đến ngày 28-8, Quân ủy Trung ương (QUTW) tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư QUTW đến dự và khai mạc Hội nghị; đồng chí Trương Tấn Sang, ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, ủy viên Thường vụ QUTW đến dự.