Thêm chi tiết cho thấy tên gốc thực sự của webgame nhập vai mà VNG đang dốc sức quảng bá.