Mình làm công ty gần được 3 năm rồi. Nhưng không có hợp đồng lao động, vậy cho mình hỏi mình làm thủ kho xuất nhập hàng hóa, giờ mình muốn nghỉ hẳn thì có bị trách nhiệm gì không?