Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng chưa cần thiết thành lập lực lượng chuyên trách chống khủng bố nhưng vẫn phải tập luyện thường xuyên, có phương án ứng phó để khi xảy ra việc có thể giải quyết nhanh.