(Lang sao) - Trong suốt đêm chung kết, không hiếm lần cặp đôi "tình xưa nghĩa cũ" này lại quay sang nhau thì thầm to nhỏ.