KTĐT - Chính phủ Malaysia đã có chính sách thu hút LĐ, như: Nâng mức lương cơ bản cho công nhân người nước ngoài từ 18RM lên 21 RM (1RM = 6.000 đồng VN); không thu thuế LĐ (thuế Levy) mỗi tháng 100RM đối với LĐ nước ngoài; không buộc LĐ phải có chứng chỉ ngoại ngữ (chứng chỉ CE); nhiều Cty ở Malaysia cho LĐ nợ phí XKLĐ (trừ dần vào lương tháng).