Điện thoại của bạn bị rơi xuống nước hoặc bạn muốn biết phải xử lý thế nào khi điều này xảy ra. tham khảo những cách sau giúp điện thoại của bạn vẫn an toàn.