(HQ Online)- Do quy hoạch chắp vá theo kiểu “vừa chạy vừa xếp hàng”, kể từ khi hình thành cho đến nay Tằng Loỏng vẫn đang là điểm “nóng” về gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.