Lịch lãm, điềm đạm, nam tính... còn ưu điểm nào mà "Tổng thống" Jang Dong Gun chưa có nhỉ?