(GDVN) - Sau Nông Cống, Tĩnh Gia, Nga Sơn, huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) là địa phương thứ tư ở Thanh Hóa phát hiện thêm lái xe được bổ nhiệm làm Phó Chánh Văn phòng.