(baodautu.vn) Huyện Bình Minh đang tập trung đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội để trở thành thị xã, trung tâm tổng hợp cấp vùng liên huyện, đô thị cảng- công nghiệp - đô thị sinh thái của tỉnh Vĩnh Long.