Ngày 28/2, Ban quản lý Vườn quốc gia Lò Gò-Xa Mát, tỉnh Tây Ninh, đã tư vấn, hướng dẫn kỹ thuật nuôi ong lấy mật cho trường Đại học Chia Seam Kamchay-mia, tỉnh Pray veng, Campuchia.