Một khi bị bệnh đau mắt đỏ, bạn cần làm theo những hướng dẫn sau đây.