Ngày 30-11, tại Hà Nội, Ban Bí thư T.Ư Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng nhiệm kỳ Đại hội X của Đảng. Các đồng chí: Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Trương Vĩnh Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng; Vũ Tiến Chiến, Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Thường trực, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng, dự và chủ trì hội nghị. Dự hội nghị, có đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, các đảng ủy, đảng đoàn trực thuộc Trung ương; các đồng chí Phó Bí thư, Chủ tịch UBND, lãnh đạo Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng các Tỉnh ủy, Thành ủy toàn quốc.