( – Ngày 20/6, Hội đồng nhân dân các tỉnh Bình Định, Tây Ninh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, đã tổ chức họp phiên thứ nhất, bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của địa phương.