Người đẹp xứ Cảng thơm thừa nhận đang có người theo đuổi mới.