(Phunutoday)- "Trách nhiệm của chúng tôi là chăm lo việc giáo dục các em, quan tâm tới chất lượng trong kỳ thi học kỳ, nên hoàn toàn không có chuyện chúng tôi phạt 33 em học sinh đứng nắng giữa sân khấu gần 2 tiết học" cô Nguyễn Thị Hương - Hiệu trưởng trường Tiều học Đình Xuyên nhấn mạnh.