(VietNamNet)- Hiệu trưởng phải có năng lực nghề nghiệp cơ bản của giáo viên; tầm nhìn chiến lược và phải giữ nề nếp của nhà trường.