(Petrotimes) – Với hành vi “chặt chém” 480.000 đồng cho 2 km, lái xe hãng taxi Thanh Nga đã bị buộc thôi việc và phạt 5 triệu đồng.