NDĐT- Ngày 17-1, Sở Nông nghiệp và PTNT Hải Phòng cho biết, cúm gia cầm vừa tái xuất hiện tại Hải Phòng khi kết quả kiểm nghiệm của Trung tâm Chẩn đoán Thú y trung ương đã trả lời ba mẫu bệnh phẩm lấy trên đàn vịt của một gia đình tại huyện An Lão dương tính với vi rút cúm gia cầm H5N1.