Cục Thuế Hà Nội vừa có công điện hỏa tốc, thông báo gửi các đơn vị thuế, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức kinh tế trên địa bàn, nhằm triển khai thực hiện một số quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT có hiệu lực từ 1/1/2014.