VOV.VN -Sau khi được đưa vào viện, nam thanh niên tỉnh lại và nằng nặc đòi ra viện.