(NDHMoney) Ngày 11/2, tại tỉnh Attapeu (Lào), Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HALG) đã tổ chức lễ động thổ xây dựng sân bay quốc tế Attapeu.