Anh, không biết em yêu anh từ lúc nào, chỉ biết rằng em yêu anh nhiều hơn tất cả những gì em đã có trong cuộc đời. Nhớ những gì đã xảy ra giữa chúng ta, em coi đó là định mệnh.