Sony NSZ-GS7 là thiết bị xem phim HD, nghe nhạc, kết nối mạng dành cho TV sử dụng hệ điều hành Google TV, sản phẩm có giá 200 USD.> Sony ra mắt Google TV đời mới Sony ra mắt Google TV đời mới