TT - Buổi chào cờ mỗi sáng thứ hai đang trở thành những tiết học thú vị giúp học sinh hào hứng bước vào tuần học mới. Đó là cách làm mới hiện nay ở nhiều trường trên toàn quốc.