Vào 20 giờ 30 - 21 giờ 30 ngày 27-3, lần thứ hai Việt Nam tham gia vào sự kiện toàn cầu “Giờ Trái đất” do Quỹ quốc tế bảo vệ thiên nhiên (WWF) phát động. Với việc tắt hết các thiết bị chiếu sáng, trang trí và các thiết bị điện khác vào Giờ Trái đất, tin rằng chúng ta không chỉ tiết kiệm được một lượng lớn điện năng cho đất nước mà còn góp phần cùng thế giới giảm thiểu lượng khí thải CO2.