(GD&TĐ) - Sáng nay 28/12 tại Hà Nội, Bộ GD&ĐT đã tổ chức Hội thảo khoa học 50 năm giáo dục quốc phòng – an ninh học sinh, sinh viên (1061 – 2011), với sự tham dự của đại diện Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, các cơ sở giáo dục, Thứ trưởng Bùi Văn Ga chủ trì Hội thảo. Báo cáo tổng kết 50 năm giáo dục quốc phòng- an ninh cho học sinh, sinh viên của Đại tá Hà Văn Công – Vụ trưởng Vụ Giáo dục Quốc phòng Bộ GD&ĐT đã cho thấy, Giáo dục Quốc phòng An ninh là môn học và là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện, tạo cho thế hệ trẻ có điều kiện tu dưỡng phẩm chất, rèn luyện năng lực để sẵn sàng thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược - xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa.