Sau khi đăng bài “Giảm giá vé chiều rỗng, tại sao không?” trên số báo ra ngày 3/10, Báo Giao thông nhận được phản hồi từ Công ty Vận tải hành khách đường sắt Hà Nội cho biết, năm nay, ngành Đường sắt đã giảm giá vé tàu chiều vắng khách trong dịp Tết. Các mác tàu Thống Nhất tăng cường trong Tết giảm 50%, các mác tàu khác, dù vắng khách cũng giữ nguyên giá vé như ngày thường. Thực tế, Tổng công ty Đường sắt VN đã thực hiện việc này từ năm 2010.