(VOH) - Theo kết quả nghiên cứu, hiện nay không khí ở thành phố HCM đang bị ô nhiễm nghiêm trọng. Ngoài chất chì còn có các phụ gia khác carbon monoxit, lưu huỳnh, hạt bụi lơ lửng. v.v. các phương tiện cơ giới còn thải ra thành phần gây hiệu ứng nhà kính như CO2, CH4, N2O và Benzen. Trong đó Benzen là một chất gây ô nhiễm không khí đáng lo ngại vì nó có khả năng gây ung thư trên cơ thể con người. Dù biết tác hại như vậy, phương tiện đi lại vẫn tiếp tục tăng ở các thành phố lớn như ở TPHCM. Mức gây ô nhiễm không khí vượt mức tiêu chuẩn cho phép, chiếm trên 95% tỷ lệ gây ra ô nhiễm và một trong 10 thành phố trên thế giới có mức độ ô nhiễm cao nhất hiện nay.