Theo Công ty phân tích, dự báo thị trường nông sản Agromonitor, giá đường tinh luyện (RE) trong tuần qua giảm ở hầu hết các thị trường với mức giảm trung bình khoảng 5.000 đồng/kg.