Cùng chung xu hướng tăng cùng tất cả các mặt hàng khác, giá đậu tương và khô đậu tương CBOT tuần này cũng tăng nhẹ so với tuần trước.