Trước khi quyết định mua máy bạn nên hỏi rõ nhân viên bán hàng chức năng ghi âm cuộc gọi chứ không phải chức năng ghi âm thông thường.