SGTT.VN - Từ sơ đồ lai, một nhóm nghiên cứu do kỹ sư Hồ Quang Cua điều hành đã tạo ra sản phẩm vừa khác biệt vừa độc đáo mang tên lúa ST tím than (Sóc Trăng).