(Kỳ án) - Dáng người dong dỏng, trắng trẻo, vậy mà ẩn sau vẻ thư sinh ấy là một tâm hồn bệnh hoạn và một dã tâm giết người. Hắn cướp tài sản để thỏa mãn lối sống của kẻ vừa thích nửa nọ, nhưng vẫn không bỏ nửa kia.