Thực hiện xong hành vi giao cấu, Nghĩa kêu cháu T. mặc quần vào và dọa không được nói cho ai biết.