“Phiên chất vấn cho thấy Chủ tịch HĐND Thành phố Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh là người am hiểu thực tế, có tấm lòng với dân, không sợ bộc lộ cái yếu kém của cán bộ và của chính quyền.”