Bài hát: "Lời Bác dặn trước lúc đi xa" của nhạc sỹ Trần Hoàn mỗi khi cất lên: "Chuyện kể rằng trước lúc Người ra đi… Bác muốn nghe một đôi làn quan họ. Ôi may sao bỗng có em gái nhỏ bước vào gần Bác…" đã làm lay động lòng Người. Nhưng nhiều người còn tự hỏi: nhân vật "em gái nhỏ" ngoài đời đó là ai? Đó chính là chị Ngô Thị Oanh, nguyên y tá Viện Quân y 108 (nay là Bệnh viện Trung ương quân đội 108). Chị là người vinh dự được hát dâng Bác khúc dân ca trước lúc Người ra đi.