(ĐVO) Ếch cây ma cà rồng và cóc mày mắt trắng là hai động vật kỳ lạ mới được phát hiện tại Vườn quốc gia Bidoup Núi Bà (Lâm Đồng).