TT - Nhân chuyến hoằng pháp tại VN, sáng 16-11 Đức Pháp vương Gyalwang Drukpa và tăng đoàn Truyền thừa Drukpa 130 vị (Ấn Độ) đã đến chùa Vĩnh Nghiêm, quận 3, TP.HCM chủ trì đại lễ cầu siêu anh linh chư anh hùng liệt sĩ, đồng bào tử nạn, đồng thời cầu nguyện quốc thái dân an.