SGTT.VN - Ngày 31.10.2012, ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển TP.HCM (HDBank) sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường để thông qua việc tái cấu trúc ngân hàng.