- Hiện tôi làm nhân sự cho công ty cổ phần kinh doanh trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. Tôi muốn được hướng dẫn chi tiết về đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp, người lao động được ký hợp đồng lao động trong biên chế và cán bộ công chức có thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp không? (Câu hỏi của bạn Lan Đào, TP.HCM).