Sau 5 ngày khẩn trương điều tra, truy xét và thực hiện công tác vận động đầu thú, tài xế vận chuyển gỗ lậu, chống người thi hành công vụ tại huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) đã ra đầu thú.